Емулсия за производство

За максимално покриване на специфичните потребности на нашите индустриални клиенти, производители на тръби, ние предлагаме два вида смазочно-охлаждаща течност - полусинтетична и синтетична. Формулите на продуктите са изцяло създадени за производство на тръби. Емулсията на Q8 Oils е с  доказана ефективност  в намаляване на производствените разходи и повишаване на производителността. Продуктите са много специализирани и специфични за производството на всеки наш клиент.

 

Нашите продукти

Водоразтворима синтетична смазочно-охлаждаща течност. Формираща изключително стабилна емулсия с отлични почистващи и смазочни качества. Подходяща за формоване, преоразмеряване, рязане, изтегляне и всички операции свързани с производството на електрозаварени тръби.

Продуктът е подходящ за топло и студено валцован материал, галванизиран материал, неръждаема стомана и алуминий.

Високо поляризирани синтетични добавки, намаляващи износването на ролките и осигуряващи отлична чистота на машината и работните плотове.

Водоразтворима синтетична смазочно-охлаждаща течност за средно натоварени операции на формоване, валцоване, изтегляне и преоразмеряване.

Подходяща за студено и топло валцован материал, неръждаема и поцинкована стомана. 

Продуктът е без съдържание на минерални масла. Намалява износването на ролките и гарантира добро покритие на повърхността на тръбите без да остава следи.

Водосмесим продукт, подходящ за средно натоварени операции в тръбното производството. Течността има допълнително предимство, като увеличава адхезията между лентата и работните валци, като същевременно гарантира максимално смазване. Този продукт изисква максимална чистота на лентата и на работната повърхност.

Препоръчва се за средно трудни операци при производство на електрозаварени тръби. Подходящ е за работа с всички въглеродни стомани, горещо валцувани и поцинковани ламарини.

» Без съдържание на бор и формалдехид;
» С ниско съдържание на минерално масло;
» Силно полярен, синтетични смазочни компоненти;
» Намалява износването на валците;
» Добра способност за разделяне и отстраняване на замърсители от типа нефтопродукти (масла);
» Осигурява добро качество при обработка на повърхноста, без да оставя отлагания.

Водоразтворима полусинтетична смазочно – охлаждаща течност базирана на последно разработените технологии за използване на втечнен газ в комбинация със синтетични лубрикиращи съставки.

» Без съдържание на бор, формалдехид;
» Отлични антикорозионни свойства;
» Без биоциди;
» Отлична биологична устойчивост;
» Осигурява отлично лубрикиране и отлично извежда топлината от зоната на заварка.
» Осигурява отлични почистващи характеристики.