Антикорозионни масла

Серия продукти за защита от корозия  във вътрешно заводски процеси и за съхранение на готова продукция в открити и закрити зони. Продуктите притежават отлични свойства за отделянето на водата от повърхността и отговарят на VOC стандарти за летливи съединения.

Нашите продукти

Продукт с висока точка на запалване, с отлични свойства за изместване на водата. Изключително тънкия филм предоставя дълготрайна защита от корозия при транспорт и складиране.
Продукт с висока точка на запалване за дългосрочна защита между дванадесет и осемнадесет месеца взависимост от приложението и процеса на складиране.