Чисти масла за рязане

Пълно описание

Нашите продукти

Високо производително чисто масло за раязане с ниска летливост. Продуктът е с висока степен на безопастност. Маслото е ниско вискозитетно, без съдържание на холр и активни добавки за високо налягане PAH и BaP.