Хидравлични масла

Портфолиото Q8Oils за хидравлични масла е с богат избор от
качествени течности в различни вискозитетни класове. Всяко
хидравлично приложение изисква определен тип вискозитет
на хидравличното масло, посочен от производителя, спрямо
условията за дадената околната среда и климат.
Качеството на хидравличното масло се определя от:
Защита от износване
• Цинковата добавка, съдържаща се хидравлични масла все още е широко разпространена
и се препоръчва за стабилно смазване. Ако натрупването на статично електричество или
износването на хидравличните елементи е от значение е се препоръчва употребата на
безпепелната технология.
• Безпепелните масла са предпочитани за хидравличните системи, където има чест
контакт с вода в комбинация с фина филтрация или се използват в приложения, при
които съдържащите добавки са нежелани като цинк. (например стоманодобивна
промишленост).
• И за двете технологии се предлагат продукти с допълнителна защита от износване